Onze trainingen

Onze trainingen zijn altijd in company en op maat. We werken praktijkgericht: met rollenspellen en oefeningen in situaties die aansluiten bij het dagelijkse werk, ontwikkelen de deelnemers hun vaardigheden. Onze trainers werken gedifferentieerd; ze sluiten aan bij de individuele doelstellingen en het niveau van elke deelnemer. DOP Advies stelt geen vooropleidingseisen.

Afhankelijk van de vraag, kunnen onze trainers verschillende gevestigde methodes voor teamontwikkeling inzetten. Bijvoorbeeld NLP, Lumina Learning, de fasen van teamontwikkeling van Tuckman of situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard.

Diversiteit in het team herkennen als kracht in plaats van obstakel.

Team ontwikkeling: ik en de ander​

Een team is het meest effectief als de teamleden nieuwsgierig zijn naar elkaar en van elkaar willen leren. Als ze hun eigen belang ongeschikt kunnen maken ten aanzien van het teambelang. Wanneer ze zich kwetsbaar op durven stellen, elkaar durven aanspreken en met plezier samenwerken om te presteren.

Het team krijgt inzicht in welke fase van teamontwikkeling het zich bevindt. De boven- en onderstroom van de teamdoelen en teamcommunicatie wordt helder. Patronen worden herkenbaar en doorbroken en het team gaat als geheel samenwerken in plaats van in subgroepen. De teamleden zijn in staat om elkaar te corrigeren wanneer het oude gedrag de kop opsteekt, aannames te checken en begrip te hebben voor de dynamieken tijdens teambijeenkomsten.

Wil je de leden van je team helpen om hun kwaliteiten te ontdekken en maximaal te ontplooien? In deze training ontwikkel je je vaardigheden als coachend leidinggevende.

Met behulp van de Lumina-methode leer je inzicht te krijgen in jezelf en in de ander; een onmisbare basis om verbinding te maken. Je leert over de structuur van een coaching-gesprek. Je oefent met gesprekstechnieken om te vragen, te luisteren en samen te vatten en zo het leerdoel en leerproces van je medewerkers te achterhalen. Zaken als motivatie, authenticiteit, weerstand en overtuigingskracht komen aan bod.

Tot slot leer je hoe je met je medewerker een plan opstelt met concrete doelen en acties. Je weet hoe je de voortgang kunt monitoren en bespreken in de dagelijkse werkpraktijk, en hoe je de medewerker stimuleert om doelgericht aan zijn ontwikkeling te blijven werken.

Als je jezelf kent en de ander naar waarde kunt schatten, kun je je gedrag beter afstemmen op de situatie.

Met één-op-één coaching helpen we je om effectiever te worden in je werk. Wil je je communicatie verbeteren? Effectief doelen stellen en halen? Leren omgaan met confrontaties? Wij helpen je deze persoonlijke doelen te halen, gebruik makend van jouw unieke talenten.

De rode draad in onze coaching is de methode van Lumina Learning, een methode die je inzicht geeft in jouw persoonlijke kwaliteiten en je in staat stelt om een ‘snelle scan’ te maken van anderen. Als je jezelf kent en de ander naar waarde kunt schatten, kun je je gedrag beter afstemmen op de situatie. Zo helpen we je om relaties en teamprestaties wezenlijk te verbeteren.

Het bereiken van je doelen kan niet zonder effectieve communicatie. In deze training leer je efficiënt en effectief gesprekken voor te bereiden. Je leert om de (interne of externe) klant centraal te stellen en daadwerkelijk verbinding te maken. Om de leiding te nemen en overtuigend te zijn.

Tijdens deze training ervaren de deelnemers hoe ze de regie kunnen houden over het gesprek. Ze leren technieken om vragen te stellen, te luisteren en samen te vatten. We oefenen mentale en fysieke houding in het gesprek en het omgaan met emotie of met weerstand. Ook besteden we aandacht aan het spreken in voordelen voor de klant.

Tijdens de praktijkperiode gaan de deelnemers aan de slag met persoonlijke leerdoelen. Ieder verzamelt praktijkvoorbeelden waarmee we gaan oefenen. We eindigen met een individueel plan waarin acties staan geformuleerd om de persoonlijke doelen te halen en te meten.

In staat om elkaar te corrigeren wanneer het oude gedrag de kop op steekt.