Wat kunnen we voor je doen?

Als manager heb je goede medewerkers om je heen verzameld, stuk voor stuk kundig en gedreven. Toch functioneren ze als team niet optimaal. De communicatie verloopt stroef, collega’s durven zich niet te uiten, er is routine in het werk geslopen of het werkplezier ontbreekt. Je weet als geen ander dat synergie binnen een team alleen wordt bereikt wanneer iedere medewerker daar met passie en energie aan bijdraagt.

Wij kunnen je helpen dit te realiseren.

Caroline DOPadvies

Met teamontwikkeling, coaching en training helpt DOP Advies jouw medewerkers zich maximaal te ontplooien. We geven hen inzicht in de teamdynamieken, patronen, hun kwaliteiten én in de drempels die ervoor zorgen dat die kwaliteiten onvoldoende tot uiting komen. 

We helpen hen leiderschap te nemen over hun eigen werk, patronen te herkennen en erkennen. We geven praktische handvatten om de onderlinge communicatie te verbeteren waardoor medewerkers weer met plezier sámen werken aan de gezamenlijke teamprestaties, zonder gedoe. ‘Ondernemen met passie’ noemen we dat!

Caroline DOPadvies

Hoe gaan we te werk?

Onze sleutel tot succes is het verbeteren van de persoonlijke communicatie op de werkvloer. Met onze trainingen maken we medewerkers bewust van hun communicatie: Wat laat jij zien van jezelf? Hoe werk je samen? Wacht je af of neem je de leiding? Hoe ga je om met weerstand? We helpen ze om zelf de regie te nemen. Om hun communicatie effectiever te maken en zo optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht.  

Het resultaat?

Het zelfvertrouwen van medewerkers groeit. Ze weten hun passie aan te boren en in te zetten om hun werk beter te doen, leuker te maken. Ze erkennen diversiteit in het team en zien het als kracht in plaats van obstakel. Ze kennen en waarderen elkaars kwaliteiten en gaan zich samen inzetten voor een optimaal resultaat.

Met plezier sámen werken aan de gezamenlijke teamprestaties zonder gedoe.

Wat kun je van ons verwachten?

Samen met jou analyseren we wat je team nodig heeft. We verdiepen ons in de doelen en werkwijze van de organisatie. We doen een nulmeting, we spreken met medewerkers, en als het nodig is lopen we een dagje mee op de werkvloer.

Op basis van deze bevindingen ontwikkelen we een training op maat. Deze kunnen individueel zijn, voor het hele team, of een combinatie van beiden. De trainingen zijn altijd praktisch en interactief, met rollenspellen, oefeningen en simulaties van de praktijk.

Ook na de training blijven we betrokken. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd hoe makkelijk het is om terug te vallen in oude patronen. Om die reden gaan we een verbinding met je aan, zodat de ontwikkeling van jouw team een blijvend proces is.