Certificering / Registratie

DOP Advies is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Dat betekent dat onze trainingen voldoen aan de kwaliteitseisen die door dit register worden gesteld. Doordat wij geregistreerd zijn bij het CRKO zijn de trainingen van DOP Advies vrijgesteld van BTW. Onder andere overheidsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en verenigingen betalen dus geen BTW over hun trainingstraject bij DOP Advies.

DOP Advies is sinds 2012 gekwalificeerd practitioner Lumina Learning.

Lumina Learning gelooft dat zinvolle persoonlijke groei mensen helpt om zich beter aan te passen en sterke persoonlijke en zakelijke relaties op te bouwen.
Lumina Learning biedt een alternatief aan voor verouderde, stereotype persoonlijkheidstesten die persoonlijke groei beperken, creëren zij humanistische en inclusieve psychometrie die de volledige diepte en potentie van de dynamiek in de persoonlijkheid van mensen onthult.
Vermijden van types, labels of hokjes; onze volgende generatie leerinstrumenten helpen je de juiste mensen aan te nemen, hun persoonlijke groei te versnellen en jouw organisatie te transformeren.

Durf naar jezelf te kijken, want het effect van jouw communicatie is het antwoord dat je krijgt. De Lumina profielschetsen geven mij een professionele ondersteuning om individuen en teams te helpen om op een positieve wijze in elkaars spiegels te kijken. Een betere samenwerking te realiseren en geven inzicht in je persoonlijke drijfveren.

DOP Advies is sinds 2010 gekwalificeerd practitioner NLP.

Motivatie, communicatie en verandering staan centraal in NLP. Ieder mens handelt en communiceert anders. Tijdens de opleiding NLP heeft DOP Advies verschillende manieren van communicatie leren (h)erkennen en geleerd hoe zij daaropaan kan sluiten. Dit voegt een enorme dimensie toe aan hun communicatiemogelijkheden en deze technieken worden met succes ingezet bij diverse coaching- en teamontwikkeltrajecten.